Infinite Love ยิ่งกว่ารัก ชาลีน

Infinite Love ยิ่งกว่ารัก ชาลีน   อดีตคือสิ่งที่ช่อม่วงอยากวิ่งหนี อยากให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีวันกลับคืนมา และทุกอย่างคงกลบฝังไปจนไม่เหลือสิ่งใด เพราะตอนนี้เธอไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว และเมื่อเธอไม่ต้องการกลับไปอยู่ในที่ที่เธอจากมา หากแต่ใครเลยจะคาดคิดว่าโชคชะตากลับไม่ยอมให้เป็นอย่างที่ช่อม่วงต้องการ ผู้ชายที่อยู่ความทรงจำของเธอ เป็นความรักและความลับของเธอกลับก้าวเข้ามาในชีวิต แม้ว่าความทรงจำของเรื่องราวที่ผ่านจะมีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้น