เพชรพราวใจ ดวงตะวัน

เพชรพราวใจ ดวงตะวัน หากภาพถ่ายของพ่อจะนำการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตามาให้ลูกๆ ทุกคน ในครานี้ก็คงถึงเวลาของศิเรมอรแล้ว  แต่สำหรับเธอไม่ใช่แค่ความหมายจากข้างหลังภาพเท่านั้น และของขวัญจากพ่อมันไม่ได้มีความหมายเพียงเท่านั้น เมื่อแหวนเก่าแก่วงนั้นคือส่วนหนึ่งสมบัติของตระกูลพชรพงษ์ ศิศิราธรที่สาบสูญ